Floki Inu (FLOKI) sẽ thưởng NFT quý hiếm cho các holder

Floki Inu (FLOKI) sẽ thưởng NFT quý hiếm cho các holder

24/01/2022

Floki Inu (FLOKI) sẽ thưởng NFT quý hiếm cho các holder

Share

Những holder FLOKI hoặc Genesis NFT sẽ phải bỏ ra một khoản đầu tư nhỏ để nhận NFT phiên bản giới hạn khi các hợp đồng thông minh FLOKI được nâng cấp.

Floki Inu đã thông báo ra mắt NFT đá quý #Floki. Các NFT cấp cho chủ sở hữu “quyền truy cập VIP” và các lợi ích độc đáo. NFT theo dạng cần phải kiếm, nghĩa là không thể mua được. Có ba dạng NFT: Aurum Gemstone of Truth, the Diamond Mind Gemstone, và the Ruby Heart Gemstone.

Làm cách nào để kiếm NFT đá quý này từ Floki Inu ?

Bằng cách mua mã thông báo FLOKI trị giá 1 ETH hoặc 7 BNB trong vòng 24 giờ kể từ khi hợp đồng có thể giao dịch và giữ mã này trong ít nhất 72 giờ, bạn có thể kiếm được NFT Diamond Mind Gemstone. Một cách khác để đạt được NFT là nếu một người sở hữu Genesis NFT hoặc không có mã thông báo FLOKI nào được bán trong năm nay, thì chỉ cần mã thông báo FLOKI trị giá 0,5ETH hoặc 3,5 BNB. Những người kiếm được NFT the Diamond Mind Gemstone cũng sẽ nhận được NFT Aurum Gemstone of Truth.

Bạn có thể nhận được the Ruby Heart Gemstone bằng cách mua FLOKI trị giá tối thiểu 2,5 ETH hoặc 18 BNB trong vòng 24 giờ kể từ khi hợp đồng thông minh mới có thể giao dịch và giữ chúng trong 96 giờ. Nếu Genesis NFT được tổ chức hoặc không có mã thông báo FLOKI nào được bán trong năm nay, người ta có thể đủ điều kiện nhận the Ruby Heart Gemstone bằng cách mua 1,25 ETH hoặc 9 BNB.

Những người nhận được NFT the Ruby Heart Gemstone sẽ nhận được hai NFT còn lại.

Tin tốt cho những người nắm giữ Genesis NFT

Mua FLOKI trên các địa chỉ hợp đồng thông minh được nâng cấp sẽ được phép sau 2 giờ chiều UTC vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022. Sau khi nâng cấp, các NFT đá quý sẽ có sẵn trên cổng Floki NFT. FLOKI được giữ phải nằm trong ví cá nhân của khách hàng, không phải trên sàn giao dịch.

Floki Inu

Floki Inu

Những người nắm giữ Genesis NFT đã là “Floki VIP.” Họ sẽ nhận được lợi ích của ba NFT Đá quý, tùy thuộc vào việc họ nắm giữ NFT Đồng, Bạc hay Ruby. Người sở hữu NFT bằng đồng sẽ nhận được lợi ích tương tự của NFT Aurum Gemstone of Truth, người có NFT bằng bạc sẽ nhận được lợi ích của NFT Diamond Mind Gemstone và người có NFT bằng đồng sẽ nhận được lợi ích của NFT the Ruby Heart Gemstone. Điều quan trọng cần lưu ý là những người nắm giữ Genesis NFT sẽ không tự nhận được các NFT Đá quý mới mà chỉ nhận được lợi ích.

Có 400 000 người nắm giữ FLOKI và chỉ 5000 Arum NFT, 2000 Diamond Mind NFT và 1000 Ruby Heart NFT. Điều này làm cho các NFT tương đối hiếm. NFT sẽ được cấp dựa trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Hãy chia sẻ quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của chúng tôi.

Có thể bạn quan tâm:

BÀI TƯƠNG TỰ