Keyword

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức

Nguyễn Tân Thứ Năm, 29/09/2022
stablecoin

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao thức DeFi. Cùng với đó, ta sẽ làm một vài so sánh lợi suất “phi rủi ro” trong tài chính truyền thống (TradFi) với khái niệm lợi suất “rủi ro thấp” trong DeFi.

Mặc dù tất cả đều biết về sự sụp đổ gần đây của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) của Terra, nhưng những nhận địch trong bài viết này chỉ liên quan về lĩnh vực lợi suất cho vay thế chấp đối với các stablecoin tập trung, đặc biệt là những rủi ro và cơ hội khác nhau trong USDC và USDT (các loại tiền ổn định được hỗ trợ bởi fiat).

Thông qua đó, chúng ta có thể suy ra được, việc sử dụng stablecoin để cho vay thế chấp rủi ro thấp (trong DeFi) có thể tốt hơn đầu tư phi rủi ro trong thị trường tài chính truyền thống.

Phân tích lợi nhuận của stablecoin USDT/USDC

Một người dùng Compound đã “khóa” tài sản của họ vào bể thanh khoản nhằm tính toán tổng lợi suất cho vay bằng cách sử dụng exchangeRate (tỷ giá hối đoái) – một chỉ báo về giá trị lãi suất mà người cho vay có thể nhận được theo thời gian và lợi nhuận từ thời điểm T1 đến T2:

R (T1, T2) = exchangeRate (T2)/exchangeRate (T1) – 1.

Ngoài ra, lợi tức hàng năm đối với loại hình cho vay thế chấp này (giả sử lãi kép liên tục) có thể được tính như sau:

Y (T1, T2) = log (exchangeRate (T2)) – log (exchangeRate (T1)) / (T2-T1)

Mặc dù các bể thanh khoản của Compound hỗ trợ nhiều loại stablecoin như USDT, USDC, DAI, FEI,… chúng ta sẽ chỉ phân tích 2 stablecoin hàng đầu, là USDT và USDC, có vốn hóa thị trường lần lượt là 80 tỷ USD và 53 tỷ USD. Cùng nhau, hai đồng coin trên tạo ra hơn 70% tổng thị trường stablecoin.

Dưới đây là những sơ đồ thể hiện tổng sản lượng hàng năm, hàng tuần, hàng tháng và 6 tháng. Lợi suất hàng ngày có phần biến động, trong khi lợi suất hàng tuần, hàng tháng và 6 tháng lần lượt là phiên bản đơn giản hóa của một biểu đồ chi tiết hơn. USDT và USDC có mô hình tương đối giống nhau, vì cả hai đều trải qua một đợt lợi suất cao và biến động mạnh trong thời gian đầu năm 2021. Như vậy, ta có thể thấy, hiện nay đang có một số yếu tố tác động đến toàn bộ thị trường cho vay stablecoin.

stablecoin

stablecoin

Theo một giả thuyết, những yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến lợi suất cho vay là dữ liệu thị trường tiền điện tử (như giá BTC/ETH) và các biến động tương ứng của nó. Khi BTC và ETH đang trong xu hướng tăng dần, một số nhà đầu tư theo đuổi tị trường bull market có thể vay đầu tư từ các bể thanh khoản stablecoin để mua BTC/ETH.

Sau đó, họ sử dụng BTC/ETH đã mua làm tài sản thế chấp để vay thêm stablecoin và lặp lại chu kỳ này cho đến khi đòn bẩy của họ đạt đến mức mong muốn. Ngoài ra, khi thị trường bước vào giai đoạn biến động mạnh, thị trường sẽ xuất hiện nhiều giao dịch tiền điện tử tập trung và phi tập trung hơn và có thể làm tăng nhu cầu stablecoin.

Bây giờ, để kiểm tra mối quan hệ của lợi suất stablecoin và dữ liệu thị trường tiền điện tử, chúng ta hãy thực hiện một phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản để xem có bao nhiêu biến động trong lợi nhuận có thể được quy cho các yếu tố giá và biến động bằng cách sử dụng công thức sau:

stablecoin

Để đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này, chúng ta sử dụng giá trị R bình phương hiệu chỉnh, R-Squared, có phạm vi [0, 100%]. Mức 100% có nghĩa là năng suất được xác định hoàn toàn bởi các yếu tố trên.

Hồi quy của USDC/USDT trên thị trường BTC và thị trường ETH tương ứng dẫn chúng ta đến bảng R-Squared sau:

stablecoin

Dữ liệu thị trường ETH có sức giải thích (explanatory power) tốt hơn (18% & 17%) so với dữ liệu thị trường BTC (16% & 11%) trong việc xác định lợi suất của USDC và USDT. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, đặc biệt là do sự phổ biến ngày càng tăng của ETH và khả năng mở rộng trên thị trường DeFi kể từ đầu năm 2021.

Và như ta đã thấy, giá tiền điện tử và các yếu tố biến động không thể chứng minh hết được mức lợi nhuận trong stablecoin. Chúng ta có thể kết luận rằng phải có các yếu tố khác giúp cải thiện điểm số từ mô hình cơ bản.

Ta đã thực hiện phân tích nghiên cứu bằng cách giới thiệu dữ liệu nguồn cung stablecoin lịch sử và dữ liệu giá chỉ báo kỹ thuật MACD vào mô hình. Nguồn cung cấp stablecoin (tổng số stablecoin được cung cấp cho các bể thanh khoản của Compound) ảnh hưởng đến tính khả dụng/khan hiếm của stablecoin và gián tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận.

MACD là một chỉ báo động lượng quan trọng vì nó có thể giúp các nhà đầu tư động lượng quyết định khi nào nên sử dụng đòn bẩy và khi nào thì xóa bỏ đòn bẩy.

BlockSolFi nhận thấy sự gia tăng đáng chú ý về giá trị R bình phương hiệu chỉnh trong hồi quy, R-Squared, vì cả USDC và USDT đều tăng lên mức khoảng 60% -70%:

stablecoin

Từ dữ liệu này, chúng ta có thể nhìn ra rằng nguồn cung cấp stablecoin là một yếu tố đóng góp đáng kể, vì chỉ riêng mình nó đã có thể đưa mức chỉ lên khoảng 60% cho stablecoin trong cả hai thị trường. Có vẻ như ‘nguồn cung’ là một yếu tố chính trong việc ảnh hưởng đến lợi suất trên thị trường cho vay stablecoin. Điều này rất giống với thế giới TradFi, nơi nguồn cung tín dụng của Cục Dự trữ Liên bang sẽ ảnh hưởng đến lãi suất chung của toàn hệ thống.

Việc giới thiệu dữ liệu MACD (về giá BTC và ETH) mang lại sự cải thiện mức tin cậy. Trong trường hợp của thị trường BTC, sự đóng góp của chỉ báo này ít hơn nhiều so với yếu tố cung. Tuy nhiên, ta nhận thấy trong thị trường ETH, MACD có đóng góp độc lập rất nhiều vào giá trị R-Squared so với thị trường BTC. Điều này cho thấy rằng lợi suất cho vay stablecoin có tương quan với hoạt động giao dịch dựa trên động lượng trong ETH hơn là BTC.

Dưới đây là ví dụ về hệ số hồi quy cho lợi suất cho vay USDC trên thị trường ETH. Bảng cho thấy rằng giá ETH cao hơn, sự biến động và [nguồn cung stablecoin] thường có liên quan đến lợi suất cho vay USDC thấp hơn. Đồng thời, tín hiệu MACD càng mạnh thì lợi suất càng cao.

stablecoin

So sánh với lợi suất phi rủi ro truyền thống

Điều quan trọng ta phải làm là so sánh những lợi suất này với bản đối trên thị trường TradFi.

Vì lợi suất cho vay stablecoin bắt nguồn từ lãi suất thả nổi được thực hiện đối với các khoản vay thế chấp trên nền tảng Compound, nên chúng ta hãy chọn tỷ lệ Tài sản thế chấp chung (General Collateral – GC) được sử dụng trên thị trường tiền tệ truyền thống làm lãi suất phi rủi ro để làm yếu tố so sánh, vì nó cũng là lãi suất thả nổi với nợ kho bạc làm tài sản thế chấp khoản vay.

Dưới đây là biểu đồ giá trị danh mục đầu tư tương ứng với lợi suất cho vay USDC, lợi suất cho vay USDT và lãi suất GC. Tất cả các khoản đầu tư đều bắt đầu với giá trị ban đầu 100 USD vào năm 2020–05–01 và kết thúc vào năm 2022–05–01. Theo đó, lợi suất cho vay thế chấp USDT và USDC cao hơn lãi suất GC với một biên độ lớn. Mặt khác, đầu tư phi rủi ro kiếm được lãi suất GC hầu như không tăng trưởng trong cùng kỳ.

stablecoin

Lãi suất trung bình trong bảng dưới đây cũng xác nhận rằng lãi suất GC trung bình vào khoảng 0,08%, trong khi lợi suất cho vay USDC và USDT lần lượt là 3,71% và 4,51%.

stablecoin

Trong tương lai gần, có thể kết luận rằng tỷ lệ rủi ro thấp, ít nhất trong thị trường tiền điện tử, sẽ tiếp tục hoạt động tốt hơn lãi suất phi rủi ro trong thị trường TradFi. Lý do là vì những rủi ro hợp đồng thông minh, hoặc rủi ro thanh lý. Tuy nhiên, một lý do lớn hơn là sự tăng trưởng chậm hơn trong nguồn cung stablecoin so với sự tăng trưởng của nền kinh tế tiền điện tử nói chung.

Để so sánh, thị trường TradFi đã chứng kiến sự tăng trưởng tín dụng lớn kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, điều này đã giúp đẩy lãi suất phi rủi ro xuống mức thấp trong lịch sử (xem mức tăng trưởng trong bảng cân đối của Fed bên dưới).

stablecoin

Kết luận

Anh em chúng ta vừa phân tích lợi suất rủi ro thấp có sẵn từ việc cho vay thế chấp các stablecoin thông qua các giao thức DeFi. Mặc dù những lợi suất này có thể biến động hàng ngày, nhưng xu hướng chung của chúng có thể được giải thích tương đối tốt bởi giá BTC/ETH, độ biến động, nguồn cung stablecoin và MACD (hoạt động giao dịch theo động lượng).

Chúng ta cũng đã so sánh những lợi suất này với lãi suất phi rủi ro trên thị trường TradFi, nơi BlockSolFi thấy hiệu quả hoạt động nhất quán trong thị trường tiền điện tử.

Hẹn gặp anh em ở những bài viết sau.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto

‘Lên voi xuống chó’, SBF – từ ông chủ của đế chế crypto 32 tỷ USD đến gã lừa đảo tin rằng bản thân không làm gì sai
Thứ Năm, 01/12/2022

Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị trực tuyến DealBook vào thứ Thư, ngày 30 tháng 11 vừa qua, công chúng toàn cầu đã chứng kiến một màn “lật màn” của Bankman-Fried, hay SBF, người sáng lập và cựu CEO FTX. Đánh đổ hình tượng vị tỷ phú vì cộng đồng, hành động thượng tôn […]

Thị trường ngược lối: USD rớt mạnh, Bitcoin ‘bay thẳng’ lên 17.000 USD sau phát biểu của Chủ tịch Fed
Thứ Năm, 01/12/2022

Ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Jerome Powell) phát biểu cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất “ngay sau tháng 12”, Bitcoin đã không ngần ngại, “bắt hỏa tiễn” bay lên mức 17.000 USD. Cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng […]

Uniswap ra mắt marketplace NFT, dự kiến airdrop $5M USDC đến tay người dùng
Thứ Năm, 01/12/2022

Công cụ tổng hợp marketplace NFT mới này của Uniswap có thể giúp người dùng tiết kiệm tới 15% gas fee khi tham gia mua bán NFT. Nhằm thúc đẩy cho đợt phát hành, sàn DEX còn quyết định airdrop 5 triệu USD đến một số người dùng trước của Genie – marketplace được “ông […]

Nhà sáng tạo NFT trên OpenSea “cá kiếm” đến 1 tỷ USD tiền bản quyền trong năm 2022
Thứ Tư, 30/11/2022

OpenSea cho biết tính đến ngày 23 tháng 11 năm nay, những nhà sáng tạo NFT đã “cá kiếm” hơn 1 tỷ USD thông qua các khoản thanh toán tiền bản quyền trên nền tảng của họ vào năm 2022. Tiền bản quyền đã trở thành một vấn đề ngày càng gay gắt trong không […]

ApeCoin tăng 31% trước thềm ra mắt tính năng staking, NFT Bored Ape tăng phi mã – Bored Ape một lần nữa trỗi dậy?
Thứ Tư, 30/11/2022

Sau khi ApeCoin DAO chính thức ra mắt NFT Marketplace mới, cùng với đó, nhằm “ăn mừng” tính năng staking ApeCoin (APE) cũng sắp được ra mắt, token quản trị của hai bộ sưu tập NFT lớn nhất trên Ethereum là BAYC (Bored Ape Yatch Club) và MAYC (Mutant Ape Yatch Club) đã không ngừng […]

Điều gì đang diễn ra với Avalanche? Đánh giá $AVAX trước thềm tháng 12
Thứ Ba, 29/11/2022

Mặc dù TVL của Avalanche ghi nhận tăng trưởng, song các chỉ số liên quan đến AVAX lại củng cố xu hướng giá lao dốc. RSI và dải bollinger cho thấy tín hiệu giảm giá trong khi MFI và MACD thì ngược lại. Hiện trạng của Avalanche $AVAX trước vài tuần còn lại của 2022 […]

Compound đề xuất áp đặt giới hạn vay sau quan ngại về cuộc tấn công trên Aave
Thứ Ba, 29/11/2022

Compound Finance sẽ giảm giới hạn cho vay lên tới 99% đối với một số altcoin kém thanh khoản. Đây được cho là động thái nhằm ngặn chặn các hành vi tấn công khai thác và thao túng giá để trục lợi như với Aave và Mango Markets. Compound “rút kinh nghiệm” từ Aave và […]

BlockFi kiện Sam Bankman-Fried, đòi lại cổ phần tại Robinhood
Thứ Ba, 29/11/2022

SBF, thông qua Emergent Fidelity Technologies, đã thế chấp số cổ phần Robinhood cho một khoản vay. BlockFi đã đâm đơn kiện cựu CEO FTX và công ty môi giới EDFM nhằm đòi lại quyền sở hữu số cổ phần này. BlockFi tức tốc đòi nợ sau khi đệ đơn phá sản Trước đó, công […]

XRP ‘hạ nhiệt’, xóa bay 800 triệu USD vốn hóa thị trường chỉ trong một ngày
Thứ Ba, 29/11/2022

XRP vừa trải qua một tuần “phi” không ngừng nghỉ mặc dù thị trường crypto nói chung đang chìm trong sắc đỏ và có khả năng sẽ còn giảm sâu. Giá XRP ghi nhận những mức tăng liên tiếp, khi Ripple tiếp tục giành những thắng lợi nhỏ từ góc độ pháp lý trong vụ […]

Liệu Bitcoin sẽ có một mùa Giáng sinh ngập tràn màu xanh? Chuyên gia dự đoán mức giá 12.000 USD
Thứ Ba, 29/11/2022

Cuối năm đang đến gần và cả thế giới đang chờ đón ngày lễ Giáng sinh an lành – vì vậy anh em chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại chuyến hành trình diễn biến trước đây của Bitcoin (BTC) trong những năm qua và cố gắng tìm ra đường giá BTC trong lễ Giáng […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường