Mua tiền điện tử mà không cần qua sàn giao dịch phức tạp. Ở một số nước, các máy ATM được thiết kế để tạo điều kiện cho các ...