Hợp nhất

Sự kiện hợp nhất Ethereum có thể diễn ra vào tháng 8 nếu mọi thứ đi đúng kế hoạch Sự kiện hợp nhất Ethereum có thể diễn ra vào tháng 8 nếu mọi thứ đi đúng kế hoạch
Thứ Sáu, 20/05/2022

Một nhà phát triển cốt lõi của Ethereum là Preston Van Loon nói rằng quá trình chuyển đổi được mong đợi từ lâu của mạng lưới này từ Proof-of-Work sang Proof-of-Stake có thể sẽ diễn ra vào tháng 8 Sự chuyển đổi của Ethereum sang cơ chế đồng thuận proof-of-stake (PoS) nhận được nhiều sự […]

Top 10 Cryptocurrency

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường