Giới thiệu Kinesis (Twitter: https://twitter.com/KinesisLabs) là một stablecoin AMM trên blockchain Evmos. Nguyên tắc Hiện tại Kinesis vẫn chưa ra token. Họ cũng chưa thông báo cụ thể về ...