Các báo cáo mới cho rằng Meta đang lên kế hoạch cắt giảm bộ phận Reality Labs của mình. Việc cắt giảm sẽ không liên quan đến việc sa ...