Trong một thị trường NFT ngày càng đông đúc với đầy rẫy những bộ sưu tập sao chép đạo nhái, rất khó để một dự án trở nên nổi ...