Việc các dự án game Play-to-Earn trong thời gian qua đa phần chỉ là bánh vẽ nằm trên giấy dẫn đến nhiều drama và hệ lụy đã ít nhiều ...