Do Kwon – cha đẻ của hai đồng coin yểu mệnh TerraUSD và LUNA, hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận và hiện đang bị ...