Việc bán vé trong những buổi hòa nhạc và các sự kiện thể thao từ lâu đã trở nên lỗi thời, bị lũng đoạn nặng nề bởi thị trường ...